PNP

PNP (Plug and Play) – připoj a používej je označení hotového RC setu modelu letadla, vrtulníku, či dronu s nainstalovaným pohonem a servy. Součástí modelu není vysílač, přijímač a akumulátor. Potřebné příslušenství je vždy pečlivě popsáno v popisu modelu a manuálu. Vždy je potřeba počítat s tím, že bude potřeba model zkompletovat, doplnit RC soupravu, akumulátor, seřídit a zkontrolovat.

Při pořizování potřebného příslušenství pro zprovoznění modelu je nutné věnovat řádnou péči správnému výběru. Doporučujeme vždy dodržovat parametry pohoných akumulátorů, nabíječů a RC soupravy předepsanými výrobcem modelu.

Finální operací je instalace přijímače a akumulátoru. Nesmí se opomenout správné naprogramování vysílače, spárování s přijímačem a nastavení Fail Safe. Následuje celkové seřízení a kontrola všech funkcí.

Vždy je potřeba zkontrolovat správnou polohu těžiště, správné velikosti a směr výchylek kormidel. Poté se provádí zálet modelu - pokud možno zkušeným pilotem.