Křidélka

Křidélka jsou pohyblivé řídící plochy na odtokové hraně křídla, které jsou umístěné buď na koncích křídel, nebo jsou po celé jeho délce. Jejich vychylováním dochází k řízení modelu podle podélné osy.

Křidélka jsou vždy v páru (vyjímkou jsou rychlostní modely, kde bývá zpravodla pouze jeno křidélko), jedno na levém a druhé na pravém křídle a pohybují se proti sobě (když jde jedno dolů, druhé jde nahoru). Vyjímkou jsou větší modely s větším rozpětím, například větroně, kde se používá takzvaná diferenciace křidélek. Zde dochází k vychylování pouze k jednoho křidélka. Vychýlením křidélek dojde ke změně profilu a tak ke změně aerodynamického vztlaku, který má za následek řízení otáčení modelu podél podélné osy.