Kanál

Aby mohlo být současně provozováno na jedné generální frekvenci (27 MHz, 35 MHz, 40 MHz) více modelů, je nutné frekvence rozdělit na jednotlivé kanály. Kanál je určen zpravidla párem krystalů, které jsou nainstalovány ve vysílači a přijímači, nebo shodně nastavenými frekvenčními systézátory. Výběr krystalů, či správné nastavení frekvenčního syntézátoru provádí provozovatel vysílače.

Důležitou informací je, že na jednom kanálu nelze současně provozovat dva a více modelů. Docházelo by k rušení a nekontrolovanému chování modelů. Úplně jiná situace je v pásmu 2.4 GHz, či 5.8 GHz. Zde je povinností provozovatele používat pouze zařízení s CE kompatibilitou. Ostatní zařídí software vysílače a přijímače. Různá individuálně dovážená zařízení ze zahraničí, obzvláště z USA, či východní Asie nemusí splňovat Evropské normy a může se stát zdrojem rušení pro legální CE vysílače.