GPS

Zkratka GPS znamená globální poziční systém. Díky systému GPS můžeme určit polohu na Zemi s absolutní přesností v řádu jednotek metrů.

Princip fungování GPS spočívá v to, že kolem Země obíhají družice, které vysílají signál. GPS přijímač přijímá signál z družic, ze kterých vypočítá svou polohu. Pro správnou funkci je potřeba, aby přijímač GPS přijímal signál alespoň ze 4 družic. GPS nefunguje uvnitř budov - podmínkou je viditelnost dostatečné části oblohy.

Protože je signál z družic velmi slabý, přijímač potřebuje několik desítek sekund pro svou inicializaci. Tato doba závisí na mnoha faktorech, v krajním případě mže trvat inicializace přijímače i několik málo minut.