Frekvence

Frekvence vysílače určuje, v jakém kmitočtovém pásmu probíhá přenos dat mezi vysílačem a přijímačem.

Dnes se pro RC modely nejčastěji používá pásmo 35 MHz a pro ostatní modely 27 resp. 40 MHz a 2.4 GHz. U MHz frekvencí je nutné kontrolovat, zda někdo jiný neprovozuje model na stejné frekvenci a stejném kanálu (model by se tak stal neovladatelným, jelikož by se vysílače navzájem rušily).

Výhodou frekvence 2.4 GHz je to, že odpadá nutnost kontroly obsazenosti kanálu. O vše potřebné se postará elektronika ve vysílači.