ARR

ARR (Almost Ready to Run) – téměř připraven k jízdě je označení stupně předzpracování stavebnice modelu auta či lodě. Jednotlivé celky modelu jsou postavené, dokončené. Součástí balení není pohon, ani řídící elektronika. Potřebné příslušenství pro provoz modelu bývá vždy pečlivě popsáno v popisu a manuálu. Vždy je potřeba počítat s tím, že bude potřeba model zkompletovat, nainstalovat pohon a řídící elektroniku.

Sestavování z celků nebývá příliš složité, ale je potřeba počítat s tím, že se některé díly budou sesazovat a slepovat. U RC aut bývá většinou také nutné zastříhnout a nastříkat karosérii.

ARR model je dodáván bez příslušenství. Jeho pořízení je nutné věnovat řádnou péči a doporučujeme vždy dodržovat parametry pohonů, serv a kvality RC soupravy předepsané výrobcem modelu.

Finální operací je instalace pohonu, serv, nádrže, akumulátoru, táhel, osvětlení, atd. Nesmí se opomenout správné naprogramování rádia, spárování s přijímačem a nastavení Fail Safe. Následuje celkové seřízení a kontrola všech funkcí.