ARC

ARC (Almost Ready to Cover) – připravený k potažení je označení stupně předzpracování dřevěné stavebnice modelu letadla. Jednotlivé celky modelu jsou postavené, dokončené, ale nepotažené. Potažení modelu nejčastěji potahovou fólií, nebo řidčeji potahovým papírem je úkolem stavitele, tak jako instalace elektroniky a celkové zprovoznění modelu. Nejčastěji se tento druh stavebnic vyžadují zákazníci, kteří si chtějí dokončit model v co největší maketovosti, případně speciální kamufláži.