Aktivátor

Aktivátor je katalyzátor, který díky zvýšení pH umožňuje rychlou polymeraci vteřinových lepidel nanesených i v silné vrstvě na nesavých površích. Aktivátor je většinou dodáván ve formě sprejů, nebo ve formě tektiny a nanášecího štětečku.

Při lepení nesnadně slepitelných materiálů nebo velkých ploch se aktivátor nanáší jen na jeden povrch a lepidlo na protější díl povrchu. Po jejich spojení budou díly slepeny do 6 až 8 sekund bez jakéhokoli zmenšení přídržné síly.

Při práci s aktivátorem je třeba důsledně dbát, aby se nedostal do nádobky s vteřinovým lepidlem. Jinak dojde k jeho definitivnímu znehodnocení.